Základní manuál pro začínající chovatele

Co dělat, když si koupíte ovce, berana, případně kozičky a kozla?

1) Zaregistrovat stáj – www.cmsch.cz, formulář - registrační lístek chovatele Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko pod Medníkem
tel: +420 257 896 444, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Výsledek : obdržíte číslo hospodářství.

2) Přehlásit zvířata od prodávajícího (případně objednat ušní známky a dohlásit dodatečně na vaše hospodářství, pokud zvíře není zaevidováno). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění
Výsledek : obdržíte sestavu vašich zaregistrovaných zvířat.

3) Objednat ušní známky pro mláďata na další rok. Formulář – objednávka nových ušních známek (např. máte 4 ovečky,objednáte 5 visaček pro jehnice a 5 pro beránky) a ten zašlete na Volešáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TIP! Objednejte visačky maximální počet – poštovné je drahé.
Výsledek : obdržíte poštou na dobírku ušní známky a případně i kleště.

4) Jehňata (kůzlata) do 6 měsíců po narození označit a do 7 dnů po označení nahlásit do ústřední evidence. Vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, musí být označena trvalou ušní známkou.
TIP! Pořizujte si kopie zaslaných hlášení.
Výsledek : obdržíte sestavu z centrální evidence

5) Do 7 dnů hlásit všechny změny na stádě (úhyny, prodeje, domácí porážku…atd). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění, každý přesun nebo úkon zaznamenejte do stájového registru.
TIP! Přejděte na počítačovou verzi evidence, stájový registr je veden automaticky. Přes http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ budete změny hlásit on-line.
Lze stáhnout zdarma program na vedení evidence ze stránek www.cmsch.cz - ke stažení : Program Registr ovcí verze 1.00. Následně požádáte o zaslání načítacích dat krajského konzultanta ČMSCH a.s.
Výsledek : máte program a zaregistrovaná zvířata.

7) Pokud budete potřebovat volat na centrální evidenci, je lepší kontaktovat některé regionální pracoviště, jsou dostupnější.
Kontakty a změny najdete na: http://www.cmsch.cz/

Aktuální kontakty na krajská pracoviště ČMSCH a.s.:

Dohnalová Marie Brno
602 292 572 , 541 214 047 541 214 053 Popelova 53, 62000 Brno – Tuřany Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dorňáková Martina Přerov
606 720 963, 581 735 068 581 735 068, Kopaniny - výstaviště 3255/20, 75002 Přerov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Knajflová Naďa Hradec Králové
724 171 227 495 404 157 495 404 199, Zemědělská 897, 50003 Hradec Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nováková Dagmar Opava
602 132 615 553 777 468 553 777 468, Slavkovská 39, 74707 Opava - Jaktař Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mašková Aneta Plzeň
724 149 619 377 918 734 377 918 734 K Cihelnám 699, 32600 Plzeň Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vondruška Miroslav Pelhřimov
724 029 680 565 333 527 Nádražní 461, 39301 Pelhřimov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro chovatele, kteří koupí plemenného berana (ovci), kozla.

Kupujte berany a kozly, kteří byli klasifikováni! Používání jiných zvířat v plemenitbě je porušením plemenářského zákona. Zaregistrovat viz pokyny výše
TIP! Vyhnete se problémům a pokutě, získáte kvalitní potomstvo po prověřeném nepříbuzném plemeníkovi.

2) Na berana, kozla si vyžádejte písemně (poštou či mailem) vystavení průkazu původu (POP). Vystavuje:
OVCE - plemenná kniha ovcí, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Ptašínského 5, 602 00 Brno, Ing.Marešová, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., tel. 541 243 481.
KOZY - plemenná kniha koz, SCHOK v ČR, pracoviště Praha, Dělnická 30, 170 00 Praha 7, - paní Kořínková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 284 680 019

TIP! za poplatek 300 Kč ročně se můžete stát členy SCHOK v ČR a budete dostávat 4x ročně informace formou zpravodaje.
3) Dotace na částečnou úhradu nákladů na krmný den se vyplácí zpětně. Rozhodné období, ze kterého se dotace počítá, začíná 1.9. minulého roku a končí 31.8. aktuálního roku. Uzávěrka podání žádostí je 30.9.
Dotaci nedostanete automaticky, musíte si o ni každý rok znovu požádat. Protože je SCHOK v ČR jako administrátor dotací zodpovědný za to, že budou dotace vyplaceny na skutečná zvířata, vyžaduje, abyste žádost podávali prostřednictvím oblastních důvěrníků, kteří potvrdí správnost údajů v žádosti. Informujte o nákupu šlechtitele, jeho prostřednictvím budete žádat o dotaci.
Jméno kraj telefon mail
Vít Mareš Ing., Brno jihomoravský 777 754 800 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konrád Richard Ing., Praha středočeský 777 754 802 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihlavec Petr, Proseč u Skutče pardubický 777 754 804 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kováč Jan Mgr., Žďárky královéhradecký 777 754 808 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dziková Daniela, Orlová moravskoslezský 777 754 810 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dvořák Milan Ing.západočeský 777 754 811
Dvořáková Libuše, Most ústecký, 777 754 322 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kopecký Vladislav vysočina 777 754 320 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pešičková Jana, Plzeň západočeský 731 124 461 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Maršálek Václav, Sušice západočeský 605 234 867 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TIP! Šlechtitel vám poskytne spoustu dalších rad, jaké zvíře koupit.

4) Jedenkrát ročně provedete u berana nebo kozla zdravotní zkoušky ( váš privátní veterinář odebere krev, vyšetření je hrazeno státem).

5) V otázce veterinární problematiky kontaktujte veterinární inspektoráty www.svscr.cz

6) Při nákupu plemenných jehnic a koz informujte šlechtitele a dohodněte se případně na kontrole užitkovosti. Provede klasifikaci jehnic a koziček a předá podklady na SCHOK. Chovatel si následně vyžádá vystavení POP a zápis do plemenné knihy ovcí u Ing.Marešová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., u koz paní Kořínková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7) Pokud se náhodou stane, že vám zvíře uhyne, volejte asanační ústav, zvíře za úplatu odvezou. Pečlivě uschovejte potvrzení o odvozu uhynulého zvířete. Pokud je známo, vždy uvádějte do záznamu číslo zvířete.

8) Udělování výjimek v EZ. Od 1.1.2010 uděluje výjimky na kupírování ocásků přímo MZe. Pro udělení výjimky lze použít vzor uvedený na stránkách společností KEZ, Biokont CZ a ABCERT, po jeho vyplnění zaslat na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17 , 117 05 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 221 813 080
Výjimka se uděluje na 5 let.

Daniela Dziková

Německý špic malý

Návštěvnost webu