Po odstavu jehńat začíná výběr chovných zvířat.

Jehničky se vybírají podle matek, plemenných hodnot a v neposlední řadě podle exterieru a zdraví. Pokud jehňata po dobu odchovu neměly problém s parazity, zažíváním či kulháním, pak mají nejlepší předpoklady pokračovat v dalším chovu. 
U beránků je prvním kritériem přírůstek, osvalení, mložství tuku z čehož se počítá plemená hodnota (PH). Porovnají se výsledky rodiču i vlastního potomka. Do dalšího chvu jsou vybráni zlepšovatelé, kteří mají elitní třídu. Exterier hodnití komise na "nákupním trhu" a přiděli beranovi třídu za exterier (ER, E, I, řípadně berana vyřadí z chovu). Z těchto dvou hodnocení ( PH a exterieru) se stanoví výsledká třída. Nejlepší hodnocení je ER následně  EA, EB, IA. 
Beranum se zjištuje genotyp (vnímavost na scrapie) dále parentita (porovnání rodiču). 

Na hodnocení jsem vezla dva loňské berany na trh do Podvíhova. Jeden zůstává do vlastního chovu, druhý cestuje do čech. 
Výsledná hodnocení:  ER a EA

81129 081 CZ  -   nar. 31.03.17     8614 OLEG       z trojčat             Genotyp ARR/ARQ    ER
81201 081 CZ  -   nar. 01.04.17     8623 OPTIK      z dvojčat            Genotyp ARR/ARR1  EA

ovce 20ovce 21ovce 23ovce 24

Německý špic malý

Návštěvnost webu