Kdy očekávat říji?

Ovce a kozy se říjí od pozdního léta do prosince. Tato sezónnost je dána produkcí hormonu - MELATONIN, jehož hladina se zvyšuje s přibývající tmou. Jedná se o tzv. hormon spánku, který se tvoří převážně za tmy. Proto jeho produkce stoupá na podzim, kdy jsou noci dlouhé a dny krátké. U ovcí můžeme říje očekávat už koncem léta, ale u koz často až na podzim. První a poslední říje nemusí být vhodné pro zapuštění, protože pohlavní cyklus je často nepravidelný a zevní příznaky říje nevýrazné.
Co to je pohlavní cyklus? Jak probíhá?
Celý pohlavní cyklus u ovce trvá 14 – 21 dní (cca 17 dní) a u kozy 19 – 22 dní (21 dní). Dělí se na fáze:
1. Příprava na říji (proestrus) – Projevy jsou nevýrazné, můžeme pozorovat neklid v přítomnosti samce. Tato fáze u ovcí a koz trvá 2 dny. Dochází k přípravě pohlavních orgánů na vlastní říji.
2. Vlastní říje (estrus) – V této části pohlavního cyklu jsou nejsilnější projevy samice. U ovcí pozorujeme neklid, otok vulvy s mírným hlenovitým výtokem, omezení příjmu krmiva a vyhledávání samce. Často se stává, že říjící samici bez samce nepoznáme. Je-li v říji, sama berana vyhledá a nechá ho naskočit. Vlastní říje trvá 15 – 45 hodin, v průměru 30 hodin. U koz jsou příznaky říje výraznější. Jsou neklidné, vrtí ocasem, hlasitě vokalizují, často močí, snižují množství nadojeného mléka a omezují příjem krmiva. Na začátku estru je výtok z vulvy čirý, tenký a bezbarvý, ale ke konci se stává silnějším a bělavě zakaleným. Vlastní říje trvá 12 - 48 hodin, v průměru 24 hodin.
3. Po říji (metestrus) – Dochází ke ztrátě příznaků říje a přechodu do klidové fáze.
4. Klidová fáze (diestrus) – Pohlavní aktivita je v klidovém režimu, dokud opět nedostane hormonální stimul k rozvoji říje.
Délka a průběh pohlavního cyklu se může měnit v závislosti na plemeni, stáří samice a podmínkách vnějšího prostředí.
Jak vypočítat nástup další říje?
Je třeba vypozorovat průběh vlastní říje a od tohoto dne u ovce připočíst 14 – 21 dní, v průměru 17 dní a u kozy 19 – 22 dní, v průměru 21 dní. Ve výsledném termínu budete očekávat nástup příznaků říje.
Kdy samici připustit?
Vhodný čas k zapuštění je určený svolností samice ke skoku samce. K tomu dochází v období vlastní říje, kdy je samice pod vlivem estrogenních hormonů a má připravené pohlavní cesty k příjmu semene.

Jak si potvrdím, že je samice březí?
Úspěšnost zabřeznutí si lze ověřit několika způsoby:
1. Detekce říje
Je třeba si vypočítat termín další očekávané říje. U ovcí k datu připuštění připočteme 17 dní a u koz 21 dní. Ve výsledném termínu samici sledujeme, ideálně v přítomnosti plemeníka. Dostaví-li se říje, máme jistotu, že zvíře není březí. Pokud se příznaky říje nedostaví, je možnost gravidity vysoká. Nicméně může dojít k opožděné říji nebo k jejímu utlumení vlivem probíhajících abnormalit v těle. Z tohoto důvodu se na tento způsob ověření březosti nelze úplně spolehnout.
2. Laboratorní vyšetření krevního séra, plazmy nebo mléka
Ze séra, plazmy nebo mléka lze stanovit hladinu hormonu progesteron. Jeho stanovení závisí na rozvoji další říje po zapuštění. Tedy slouží hlavně k detekci nebřezích zvířat. Bude-li jeho hladina v době očekávané další říje nízká, zvíře není březí. Stanovíme u ovce v 15. - 17. den a u kozy v 19. - 21. den po zapuštění. Pokud však bude koncentrace progesteronu vysoká, může to znamenat březost zvířete nebo abnormality související s produkcí hormonu.
Z krevního séra je také možné stanovit koncentraci specifického proteinu PSPB a to u ovce od 28. dne a u kozy od 35. dne po zapuštění. Jedná se o látku produkovanou buňkami placenty, proto je tato látka specifická pro období gravidity. Nevýhodou je jeho dlouhý poločas rozpadu, tedy po ztrátě březosti je v těle dlouho přítomný a může tak vykazovat falešně pozitivní výsledky.
3. Sonografické vyšetření přes břišní stěnu
Březost můžeme potvrdit od 21. dne, kdy zachytíme plodové vody a třeba i strukturu zárodku. Od 25. dne lze v zárodku detekovat srdeční činnost. Od 35. dne březosti pozorujeme útvary tvořené placentou – placentomy a struktury zárodku. Po 45. dnu již dochází k utváření kostry, která se na sonografickém snímku velmi dobře zobrazuje. Díky této technologii jsme schopni určit počet, stáří a při troše štěstí i pohlaví plodu. Stáří lze určit již od 24. dne po připuštění. Naopak v poslední třetině březosti se věk plodu těžko určuje, protože jeho nárůst v tomto období je ovlivněn individualitou zvířete, genetikou, výživou a také stářím matky. Pohlavní příslušnost zárodku lze detekovat od 60. – 69. dne. Přesnější určení pohlaví je možné u koz, u plodu samčího pohlaví a u menšího množství mláďat v děloze.
Sonografické vyšetření je nejpřesnější metodou k ověření březosti. Čím pokročilejší gravidita, tím vyšší jistota výsledku.
Výhodou této metody je celkové posouzení stavu dělohy, plodových obalů, plodů a detekce případných abnormalit.
4. Pohledem sledujeme asymetrii břicha v druhé polovině březosti - Zvětšená děloha a pohyb plodů. Břicho je vyklenuté vpravo, kam je děloha bachorem vytlačená.
5. Palpace plodů přes břišní stěnu v poslední třetině březosti + pohyby plodů

MVDr. Kateřina Šimonová

Německý špic malý

Návštěvnost webu