V našem chovu působí berani následujících linii:


název linie  ušní číslo narození genotyp
Orient DK 0002192101057 28.02.2017 ARR/ARR
Ondro SK 0000003110970 22.02.2017 ARR/ARR
Odre CZ 0000 18261 035 16.03.2022 ARR/ARR
Ovar CZ 000018266 035 23.03.2022 ARR/ARR
Oliver CZ 0000 99007 081 10.03.2022 ARR/ARQ
Orest CZ 0000 99028 081 19.03.2022 ARR/ARR
Orfeus CZ 0000 98194 081 07.02.2022 ARR/ARR
Omar CZ 0000 98999 081 02.03.2022 ARR/ARR
Oleg CZ 0000 98201 081 11.02.2022  ARR/ARR
Optik  CZ 0000 99048 081 03.04.2022 ARR/ARR
Ostravak CZ 0000 88256 081 08.03.2020  ARR/ARR 
Orfanik  CZ 0000 91679 081 28.01.2020 ARR/ARR
Orlando CZ 0000 91697 081 28.01.2021 ARR/ARR
Orlik  CZ 0000 91733 081 10.03.2021 ARR/ARR
Ozzy CZ 0000 91741 081 14.03.2021 ARR/ARR
Orin CZ 0000 81195 081 24.03.2019 ARR/ARR
Omega  CZ 0000 83679 081 23.02.2019  ARR/ARR
Nelson CZ 0000 81169 081  05.05.2018 ARR/ARR
Orby CZ 0000 74663 081 28.03.2016 ARR/ARQ

     

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA     PRADĚDA
ORIENT    DK 2192101057 DK 2192100978 DK 5564901130    

orient 1057 3orient 1057 7orient 1057 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ONDRO    SK 0003110970 SK 001871166 DK 2338502258    


ondro 10970 ondro 10970 4ondro 10970 5                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ODRE       CZ 035 18261 CZ 935 07329 OLIVER CZ 032 96280    

odre 18261 1 rsodre 18261 8 rs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OVAR       CZ 035 18266 CZ 935 25844 ODRE CZ 032 96831    

ovar 18266 5 rsovar 18266 18 rs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
NELSON CZ 081 81169 CZ 981 81261 ORFEUS  CZ 081 60466 UK 28865400042 UK 990011144J37

nelson 81169 1nelson 81169 2nelson 81169 02nelson 81133 nelson. 1nelson 3nelson 4 81169 nelson


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LINIE ČÍSLO MATKA  OTEC DĚDA PRADĚDA
OLEG     CZ 081 98201 CZ 981 79164 OMAR
CZ081 74707 CZ 081 74694 CZ 061 25422
 
oleg 98201 2 rsoleg 74707oleg 74707oleg 5 copyoleg 1oleg 2oleg 3oleg pp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OMAR     CZ 081 98999 CZ 984 10458 OSTRAVAK CZ081 81141 CZ081 64835 CZ 081 31500
omar 98999 5 rsomar 81141 2 oliver 81141omar 81141 181141 081 omar omar 02omar 2pop omar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OMEGA    CZ 081 83679  CZ971 42571 OSTRAVA CZ 081 66703   DK 2338502092 DK 4549500939   

omega 83679 2 rsomega 83679 copy omega 83679 183679 081 omega omega 1omega 3omega 2 83679 081 pop  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OPTIK      CZ 081 99048 CZ 981 73892 OMEGA CZ081 88285 CZ 081 81201 CZ 081 74658

optik 99048 2 rsoptik 8120181201 081 optik optik 5 copyoptik 2optik 4optik 1pop optik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORBY         CZ 081 74663   CZ 981 73851 NELSON  CZ 081 21808   CZ 081 19122  DK 860395671 


orby 74663 copy74663 081 orby orby 1orby 2orby 3 orby 19122 barani 3orby pp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORFANIK CZ 081 91679  CZ 981 92115 OSTRAVA
DK 7612300135 DK 4549501145 DK 4549501095

orfanik 91679 13 rs
orfanik 91679 8orfanik 5orfanik 1orfanik 2orfanik 4 91679 orfanik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORFEUS     CZ 081 98194 CZ 984 700 ORLIK CZ081 66749 CZ 081 66749 CZ 081 47242

orfeus 98194 1 rs orfeus 88225 88225 orfeus orfeus 1orfeus 2orfeus 3orfeus 5 orfeus 88225 pop 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORIN        CZ 081 81195 CZ981 73902 OMEGA DK 2338502507 DK 454951101 DK 54501008

orin 81195 rs copyorin 81195 9orin dkorin 507 orin 1orin 3orin 4orin pp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORLANDO CZ 081 91697  CZ 981 92095 OZZY CZ 081 74715 CZ 081 66681 CZ 081 31487

orlando 91697 9 rs
 orlando 74715 orlando 1orlando 2orlando 3orlando 4orlando pp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
ORLIK      CZ 081 91733 CZ 984 00659 NELSON  DK 2338502487 DE 10310508644 UK 18107

orlik 91733 10 rs7 91733 orlik 7 orlik dk  orlik 1 orlik dk487orlik 2orlik 4orlik pp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OSTRAVAK CZ 081 88256 CZ 984 00661 OLEG CZ 081 60514 CZ 081 47230 CZ 081 39367

ostravak 88256 5 rsostravak 88256 3ostravak 88256 3  ostravak 60514ostravak 2ostravák 3ostravak 4  ostravak 88256 pp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OZZY            CZ 081 91741 CZ 981 92184 OLEG CZ 081 74633 CZ 081 60459 CZ 081 47257
ozzy 91741 2 rs9 91741 ozzy 5ozzy 74633 ozzy 1ozzy 2ozzy 3ozzy 4 ozzy pp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OLIVER    CZ081 99007   CZ984 681 NELSON CZ 081 53943 CZ 081 41377 CZ 081 19933

oliver 99007 rsoliver 53943 10 53943 oliver 153943 oliver 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINIE ČÍSLO MATKA OTEC DĚDA PRADĚDA
OREST     CZ 081 99028  CZ984 661OLEG  CZ081 60462  CZ 081 42708 CZ 081 30477

orest 99028 7 orest 60462orest 60642orest 60462 9

Německý špic malý

Návštěvnost webu