3.3. 2019 v Albrechticích nad Vltavou

Vážená paní Dziková,
tímto reaguji na Váš otevřený dopis ze dne 1.3. 2019.
Co se týče otázek, DNA bylo přeposláno jednatelce k dalšímu projednání a bude Vám řádně odpovězeno.

Ohledně Vašeho krycího psa Xanta von Chandrapura Vám sděluji následující: pokud jsem obdržela žádost od chovatele na uvedení Xanta do krycího listu, nikdy nebyla žádná žádost mnou zamítnuta a Váš pes byl vždy do krycího listu napsán. Jen pro zajímavost: Xanto měl v České republice 22 krytí, ze kterých se narodilo 48 potomků! Pokud mě majitel feny požádal o navržení vhodných krycích psů, vždy byli upřednostňováni psi co nejméně příbuzní na danou linii a co nejvíce vhodní na danou fenu. Psi, kteří nebyli v chovu tak masivně využíváni, ale přitom měli své kvality.
Píšete, že Vašeho psa již dlouho nenabízíte na krytí, přitom jeho poslední vrh se narodil 13.6. 2018. V té době bylo Xantovi 13 let!

Cílem ČMKU a KCHŠ je chov čistokrevných plemen psů při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. FCI podporuje zvyšování genetického fondu a zlepšování zdraví psů. Příliš malá populace není v chovu prospěšná.
Pokud bych tedy věděla, že Váš pes nebo jeho potomek jsou nemocní, nebyl by Xanto na krycí listy uváděn!
Jelikož se bavíme na bázi "znovu se ke mně donesly informace", dovoluji si Vás zdvořile požádat, abyste uvedla, od koho konkrétně, abych mohla adekvátně reagovat. Jinak se pohybujeme v rovině čistě hypotetické.
S pozdravem
Lucie Bartušková

Německý špic malý

Návštěvnost webu