Otevřený dopis hlavní poradkyní chovu.

Po přečtení zápisu z Mimořádné členské schůze Klubu chovatelů špiců, z.s., konané dne 16.02.2019 bych prosila o zodpovězení několika otázek.

Předně bych chtěla vidět presenční listinu nebo jmenný seznam zůčastněných. Nezabere to mnoho vzácného času, jestli že se namohla konat řádná schůze, účastníku bylo málo. Proč tomu tak je, když na bonitaci bylo spousta členů mi nemusíte odpovídat, to víme všichni. (42 psů)

• Témata k diskuzi a k hlasování:
◦ Výbor KCHŠ: ▪ Zlepšení identifikovatelnosti jedinců.
• Diskuze o prospěšnosti DNA profilování.
Hlasování: „Vrhy nakryté od 1.3.2019 musí k přihlášce k zápisu štěňat přiložit DNA profily dle normy ISAG od obou rodičů, jinak nebude přihláška odeslána na plemennou knihu. Vzorek DNA musí být odebrán s identifikací (veterinářem, poradcem chovu, členem výboru KCHŠ) a odběr musí být zaznamenán do PP jedince. Tyto odběry mohou být udělány při bonitaci. Uznává se vzorek krve i bukální stěr. Laboratoř libovolně.“ ◦
Pro: 16, proti: 1, zdrželo se: 1. Schváleno. / Máme 280 členů klubu/

Jelikož jsem odběry u psů nikdy nedělala, prosím jak postupovat při odběrech DNA?
Vzorky bude odebírat kterýkoliv veterinář? Co se bude odebírat – sliny, chlupy, krev? Kdo bude zaznamenávat do PP? Kdo to bude vyhodnocovat? Budou platné rozbory zahraničních laboratoří? Kolik to bude stát? Jak se identifikuje vzorek?

Vynaložit cca 1500Kč pro fenu, která bude mít poslední vrh nebo psa, kterého poradkyně chovu nikdy nedoporučí ke krytí není malá položka. Proč nebyl chovatelům poskytnut větší časový prostor k jejich provedení, když ani výbor nemá vše zjištěno? Proč se třeba nezačalo s vyšetřením psů nově zařazených do chovu?
Také máme Klubový zprvodaj – ani tam není a nebylo nic uvedeno o plánovaném zavedení dokládání DNA od 1.3.2019.

Ještě bych prosím měla dotaz k psovi. Jsem majitelkou stařičkého 14 letého psa Xanto von Chandrapura. Již dlouhou dobu ho nenabízím ke krytí, ale znovu se ke mně donesly informace, že poradkyně nedporučuje krytí z důvodu nemoci psa. Pes nakryl 17 fen a s chovateli či majiteli jsem v kontaktu. Nikdo z nich mi nedal informaci, že potomci mají zdravotní problém. Všechny dostupné podklady jsou u poradce chovu, proto se obracím na Vás s prosbou a informaci, který potomek je nemocen a take žádám o doložení, že onu nemoc /tedy pokud opravdu je / nese můj pes. Ráda bych se vyhla případným dalším chybám v chovu.

Děkuji za odpověd.
V Orlové dne 24.2.2019
Daniela Dziková   

 

PS.  Velmi si vážím každého, kdo chce pracovat pro druhé. V klubu špiců zřejmě ochotné nemáme.
Trochu mě zarazilo, když poradci chovu jsou současně předsedy Rozhodčí i Kontrolní komise.
Kdo řeší případný spor?  

Poradci chovu
Lucie Bartušková  - Hlavní poradce chovu
Zuzana Rücklová 
Bc. Jaroslava Smištíková 
Petra Těhlová 
Vladimíra Pátková 
MVDr. Radka Kotvaltová 
Michaela Semeráková 

Rozhodčí komise
Petra Těhlová         - Předseda rozhodčí komise
Dagmar Keindlová    Rozhodčí komise
Ing. Miloslav Varady  Rozhodčí komise

Kontrolní komise
Zuzana Rücklová    - Předseda Kontrolní komise
Jarmila Krpcová        Kontrolní komise
MVDr. Věra Vlčková Kontrolní komise
Německý špic malý

Návštěvnost webu